سئوی محتوامحور: رابطه‌ی متقابل بازاریابی محتوایی و سئو

این عقیده که تولید محتوا باعث می‌شود دیگر نیازی به راه‌کارهای سئو وجود نداشته باشد یا برعکس، سئوی فنی بدون بازاریابی محتوایی برای هر کسب‌وکاری کافی‌ست، هنوز هم میان بسیاری از مدیران و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد. عقیده‌ای که از اساس مشکل دارد و در صورتی که براساس آن عمل شود، به هیچ وجه نمی‌شود به به‌ترین نتایج ممکن دست پیدا کرد.

ادامه پست

آخرین پست‌ها

ادامه پست‌ها

یکی از مهم‌ترین سوالات زندگی هرکسی این است که «دقیقا چه کار می‌کند و چرا؟» بچه‌های تیم “چار ستون” پاسخ یکسانی برای این سوال پیدا کرده‌اند